Robot teknologi og præcisionslandbrug

Hvad er præcisionslandbrug?

Den autonome robot 

Robot­tien styres via gps signal

Med for­pro­gram­merede ruter på com­put­eren får Robot­tien via gps sig­naler selv lov til at så hele stykket til. Det eneste, robot­før­eren skal sørge for, er at der er såsæd i såmask­i­nen og trykke på START-knappen.

Robot­ti er en selvkørende red­sk­ab­s­bær­er, hvor red­sk­aber spæn­des på. Den er dieseldrevet.

Far­m­droid har sol­celler og kør­er der­for på ved­varende ener­gi. Den kan så og radrense mellem rækker og ind i mellem planterne. Den skal også for­pro­gram­meres inden brug.

Far­m­droid er sol­celle­drevet og kan så og radrense 
Præcisionslandbrug går ud på at kun gøre det nødvendige, der hvor det er nødvendigt. 

Det bety­der, at man kun sår, gøder og sprøjter, der hvor det er nød­vendigt, og hvor man får fuldt udbytte af behandlingen.

Det bety­der, at der skal ind­sam­les mange præ­cise reg­istreringer om udbyt­ter, jord­forhold, plant­edække, ukrudt­sarter på hvert sted på marken.

Alle disse oplysninger skal omdannes til viden, og denne viden skal bruges til at pro­gram­mere mask­in­er og trak­tor­er til at behan­dle og dosere den rette mængde på det rette sted på marken.

Jo flere oplysninger, man har jo mere detal­jeret og præ­cis kan diverse behan­dlinger i marken være, og jo mere kan man spare af brænd­stof og råvar­er. – til gavn for alle.

Med robot­te­knolo­gi og styring via gps eller gnss- sig­naler kan man lave sine behan­dlinger meget detal­jeret i marken, og derved på mind­ste detal­je udnytte ressourcerne fuldt ud, så der ikke bliv­er lavet dobbeltar­be­jde, men kun lige det, der er nødvendigt.