Velkommen til vores presserum

Her find­er du forskel­lige rel­e­vante mate­ri­aler, som du kan bruge ved pressedækn­ing af pro­jek­tet. Foto- og video­ma­te­ri­ale fra presserum­met må anven­des til redak­tionel brug i forbindelse med pro­jek­tet uden kildean­givelse. Men vi bliv­er selvføl­gelig glade for en kred­i­ter­ingslin­je med tek­sten ”foto/video stribedyrkning.dk” og aller­helst med et aktivt link. 

Du find­er også vores pressemed­delelser og ref­er­encer til presseom­tale af projektet.

Bir­gitte Kjems Vester
Pro­jek­tled­er
+45 20 28 74 09
bkv@bygholm.dk

Pressemateriale

Logo Stribedyrkn­ing:

Billed­er til fri afbenyt­telse med kildean­givelse: (har du brug for andre billed­er, så ring endelig)

Det skriver pressen om os

Pressen skriv­er pænt om os

23. marts 2022: “Kli­mas­mart Landbrug”

Mask­in­bladet

11. marts 2022: “Miljømin­is­ter og land­brugse­lever – stor enighed om biodiversitet”

Øst­birk Avis

14. jan­u­ar 2022: “Robot­ter skal dri­ve land­brug på Bygholm Landbrugsskole”

Mask­in­bladet