Undervisningsmaterialer

Et af pro­jek­tets for­mål er at udvikle under­vis­nings­ma­te­ri­aler om Kli­mas­mart Land­brug. I takt med at mate­ri­alerne bliv­er færdi­ge, vil de blive tilgæn­gelige her på siden.

Bliv inspir­eret til at bruge mark­erne i undervisningen

  • find insek­ter
  • kig på planter?
  • hvad er bælgfrugter?
  • er der forskel på sprøjt­ede og usprøjt­ede arealer?
  • Hvad er jordfrugtbarhed?
  • hvad kan en robot?

Link til undervisningsmaterialer:

https://science.ku.dk/oplev-science/grundskolen/digitale-temaer/