Besøg os

Stribe­mark­erne er frit tilgæn­gelige og kan besøges . Der er skilte ved hver stribe.

Plante erfagrupper

Vil du besøge os med en erfa­gruppe og høre mere om pro­jek­tet og striberne og brug af autonom robot, så er I velkom­men og kan booke besøg. Hent vores invi­ta­tion her

Brug markerne som undervisningsfacilitet

Det er også muligt at bruge mark­erne som under­vis­nings­fa­cilitet. Kon­takt os for nærmere infor­ma­tion og aftaler.

Uddannelsesinstitution

Kom­mer du fra en uddan­nelsesin­sti­tu­tion og vil vide mere om robot­te­knolo­gi og stribedyrkn­ing, så kon­takt os for aftale. 

Vi tager gerne i mod besøg fra andre land­brugsskol­er og uddan­nelsesin­sti­tu­tion­er, der vil vide mere og høre om vores erfaringer.

Søren Ing­w­ersen
Drift­sled­er
+ 45 25 10 94 22
soin@bygholm.dk